Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Рівненської області

 ГоловнаГРОМАДЯНАМЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
 Версія для друку

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ


 

Функціональне навчання
Функціональне навчання - це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту. Навчальний процес з функціонального навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 21.10.2014 № 1112 „Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання”.

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС. Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної форми власності проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три – п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

Формування навчальних груп здійснюється згідно з Планом комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2021 рік.

Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.

Особам, які пройшли функціональне навчання, видається посвідчення встановленого зразка.


Навчання з питань пожежної безпеки
Метою навчання з питань пожежної безпеки є отримання спеціальних знань і умінь щодо забезпечення своєчасного і ефективного планування та здійснення заходів запобігання виникненню пожеж, реагування та ліквідації їх наслідків, підвищення рівня готовності посадових осіб до виконання обов’язків у сфері пожежної безпеки.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”).


Спеціальна підготовка
Особи, які залучаються підприємствами, установами, організаціями (в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (п.14 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”).

Особам, які пройшли спеціальну підготовку, видається відповідний сертифікат.


Вартість навчання
Вартість послуг визначається на підставі розмірів погодинної оплати за проведення навчальних занять і може бути змінена при введенні нових розмірів погодинної оплати праці.

Вартість станом на 01.01.2021 р. становить: 

Категорії слухачів

Аудиторних год.

(Тривалість навчання, загальна к-сть год.)

Вартість

 

1

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники (ОПН категорійні)

24 год.

840,00

Керівники закладів вищої освіти та їх заступники

2

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники

20 год.

700,00

Керівники закладів, професійно-технічної,  загальної середньої освіти та їх заступники

3

Керівники закладів дошкільної освіти

18 год.

630,00

4

Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту:

 

 

суб’єктів господарювання (всі окрім освіти)

20 год.

700,00

закладів освіти  (загальної середньої, дошкільної освіти

18 год.

630,00

5

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту (об’єктові служби)

14  год.

490,00

Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

Працівники чергово-диспетчерських служб суб’єктів господарювання

 

 

Спеціальна підготовка осіб, що залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

14  год.

588,00

з ПДВ

 

  1. Навчання з питань пожежної безпеки: 10 год. –  480,00 грн.  з ПДВ
  2.  Розробка плануючої документації для СГ:. за 1 год.– 95,00 грн. з ПДВ
  3. Інформаційно-довідковий куточок: за 1 шт. – 120,00 з ПДВ

 

    Твіт